Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Tasmar (Tolkapon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Votubia (Everolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 10 måneder siden

Eliquis (Apixaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Circadin (Melatonin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Temozolomide Sun (Temozolomide)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Nevanac (Nepafenak)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Telmisartan Actavis (Telmisartan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Search all legemidler for Nevrologi og sentralnervesystemet