Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Biosimilars are uniquely placed to change clinical practice in the fields of gastroenterology, rheumatology, and dermatology. The adoption of biosimilars can improve patient access to the most appropriate treatment, at the optimum time, to ensure the best possible long-term disease outcomes.

Hämta mer

Läkemedel

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Votubia (Everolimus)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Elmiron (Pentosanpolysulfatnatrium)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Tecentriq (Atezolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Cystagon (Cysteamin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Jinarc▼ (Tolvaptan)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Aldara (Imiquimod)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Urologiska och njursjukdomar