Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

The Inflammatory Bowel Disease (IBD) Knowledge Centre contains key information relating to the epidemiology and pathophysiology of Crohn’s disease and ulcerative colitis, highlighting prevalence, impact and unmet needs and the underlying inflammatory processes that drive IBD, considering some of the key inflammatory pathways.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer

Läkemedel

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 8 månader sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Hepsera (Adefovirdipivoxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Flixabi▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Amgevita▼ (Adalimumab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Entyvio▼ (Vedolizumab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Orkambi▼ (Lumakaftor / Ivakaftor)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Rotarix (Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat))

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Gastroenterologi och hepatologi