Läkemedel

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eliquis (Apixaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Telmisartan Actavis (Telmisartan)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

ATryn▼ (Antitrombin alfa)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Inhixa▼ (Enoxaparinnatrium)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Pradaxa (Dabigatranetexilat)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Flebit
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer