Läkemedel

Nucala▼ (Mepolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Dupixent (Dupilumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Cinqaero▼ (Reslizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

BiResp Spiromax (Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Relvar Ellipta▼ (Flutikasonfuroat / Vilanterol)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Astma
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Moderate to severe asthma

Moderate to severe asthma

Access the comprehensive Learning Zone for moderate to severe asthma. Containing details about pathophysiology, a complete overview of asthma and daily reports from ERS Congress 2019. 

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Hämta mer