Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Moderate to severe asthma

Moderate to severe asthma

Access the comprehensive Learning Zone for moderate to severe asthma. Containing details about pathophysiology, a complete overview of asthma and daily reports from ERS Congress 2019. 

Hämta mer

Läkemedel

Nucala▼ (Mepolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Dupixent (Dupilumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eliquis (Apixaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Bronchitol (Mannitol)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Tecentriq (Atezolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Opsumit▼ (Macitentan)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Orkambi▼ (Lumakaftor / Ivakaftor)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Respiratorisk