Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Psoriasis

Psoriasis

Se information om psoriasis patofysiologi, symptom, sjukdomstillstånd, behandlingsalternativ med mera

+ 2 more

Hämta mer

Läkemedel

DaTSCAN (Ioflupan (123I))

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Axumin▼ (Fluciklovin (18F))

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Xofigo▼ (Radium-223-diklorid)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Luminity (Perflutren)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Cuprymina▼ ((64Cu) Kopparklorid)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

SonoVue (Svavelhexafluorid)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Neuraceq▼ (Florbetaben (18F))

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Lumark▼ (Lutetium (177Lu))

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Radiologi