Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Läkemedel

Nucala▼ (Mepolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 3 månader sedan

Dupixent (Dupilumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 3 månader sedan

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 8 månader sedan

Flixabi▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Amgevita▼ (Adalimumab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Votubia (Everolimus)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Travatan (Travoprost)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Protopic (Takrolimus)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Pediatrik