Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Psoriasis

Psoriasis

Se information om psoriasis patofysiologi, symptom, sjukdomstillstånd, behandlingsalternativ med mera

+ 2 more

Hämta mer

Läkemedel

Votubia (Everolimus)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Bronchitol (Mannitol)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Orkambi▼ (Lumakaftor / Ivakaftor)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Cystagon (Cysteamin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Jinarc▼ (Tolvaptan)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Translarna▼ (Ataluren)

Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

HyQvia▼ (Humant normalt immunglobulin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Vedrop▼ (Tokofersolan)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Medicinsk genetik