Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Läkemedel

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eliquis (Apixaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Nevanac (Nepafenak)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

HyQvia▼ (Humant normalt immunglobulin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Kirurgi