Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Läkemedel

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 2 månader sedan

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 9 månader sedan

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Hepsera (Adefovirdipivoxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Flixabi▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Search all läkemedel for Invärtes medicin