Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Kunskapscentrum för hantering av smärta, oro och delirium

Kunskapscentrum för hantering av smärta, oro och delirium

Upptäck de senaste riktlinjerna för bedömning och hantering av smärta, oro och delirium för patienter som kräver sedering

+ 4 more

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Läkemedel

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 2 månader sedan

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Hepsera (Adefovirdipivoxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Flixabi▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 4 månader sedan

Search all läkemedel for Invärtes medicin