Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Hämta mer

Läkemedel

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 5 månader sedan

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Hepsera (Adefovirdipivoxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Flixabi▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 6 månader sedan

Search all läkemedel for Invärtes medicin