Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Läkemedel

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eliquis (Apixaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Pixuvri▼ (Pixantron)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Telmisartan Actavis (Telmisartan)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Venclyxto▼ (Venetoklax)

Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Hematologi