Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Läkemedel

Nucala▼ (Mepolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 3 månader sedan

Dupixent (Dupilumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 3 månader sedan

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 8 månader sedan

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Zavicefta (Ceftazidim / Avibaktam)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Hepsera (Adefovirdipivoxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Tasmar (Tolkapon)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Allmänmedicin/primärvård