Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Läkemedel

Nucala▼ (Mepolizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 17 dagar sedan

Dupixent (Dupilumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 19 dagar sedan

Protopic (Takrolimus)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Cinqaero▼ (Reslizumab)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Opatanol (Olopatadin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Neoclarityn (Desloratadin)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Relvar Ellipta▼ (Flutikasonfuroat / Vilanterol)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Allergi/klinisk immunologi