Skrivet av epgonline.org - Senast uppdaterat 07 June 2017

Om epgonline.org

 

Vad är epgonline.org?

epgonline.org ger vårdpersonal över hela världen fri tillgång till ett brett urval av information om sjukdomar och medicin.

Sedan 2000 har epgonline.org åtagit sig att leverera en praktisk och heltäckande webbtjänst utformad för att ansluta upptagen vårdpersonal till bästa möjliga information om sjukdomar och behandlingsmetoder.

Nyckelfunktioner:

Hur finansieras webbplatsen?

epgonline.org finansieras genom utbildningsbidrag och sponsring från läkemedelsföretag och andra organisationer, i syfte att stödja tillhandahållandet av aktuell medicinsk information av hög kvalitet.epgonline.org publiceras av EPG Health Media (Europa) Ltd. Besök företagets hemsidawww.epghealthmedia.com

Vår interna redaktion vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att sponsrat innehåll är aktuellt, korrekt, objektivt, tillförlitligt, balanserat och tydligt märkt för transparens.

epgonline.org stödjer inte specifika produkter eller tjänster, som tillhandahålls genom partnerorganisationer. När innehållet tillhandahålls av, eller stöds av finansiering från ett läkemedelsföretag, eller annan extern organisation, beskrivs denna typ av partnerskap i sidfoten på varje tillämplig sida.

I vilka länder finns epgonline.org tillgängligt?

Du kommer automatiskt till rätt version för din plats, men du kan välja att byta version. Den globala versionen (på engelska) innehåller det mest omfattande utbudet innehåll.

Observera att informationen på epgonline.org endast tillhandahålls i utbildningsändamål, och du bör kontrollera med tillsynsmyndigheten i ditt land avseende aktuell godkännandestatus för eventuella behandlingar/förfaranden som beskrivs.

På grund av nationella/internationella rättsliga restriktioner är vissa lärozoner (sponsrade områden) inte tillgängliga i alla länder. Beroende på graden av sponsring har en del lärozoner översatts till fler språk än engelska. Innehållet i dessa översatta områden kan ligga efter den globala versionen på grund av den tid översättningsprocessen tar.

epgonline.org ägs och drivs av brittiska EPG Health Media (Europe) Ltd.