972 Resultat

Insulin lispro Sanofi▼

Insulin lispro Sanofi▼
(Insulin lispro)
Typ
Receptbelagt läkemedel
ATC

Bortezomib Accord

Bortezomib Accord
(Bortezomib)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Ibandronic Acid Teva

Ibandronic Acid Teva
(Ibandronatsyra)
Typ
50 mg: Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept / 150 mg: Receptbelagt läkemedel
ATC

Memantine ratiopharm

Memantine ratiopharm
(Memantin)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Reagila▼

Reagila▼
(Kariprazin)
Typ
Receptbelagt läkemedel
ATC

Glidipion

Glidipion
(Pioglitazon)
Typ
Receptbelagt läkemedel
ATC

Amgevita▼

Amgevita▼
(Adalimumab)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Imraldi▼

Imraldi▼
(Adalimumab)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Memantine Accord

Memantine Accord
(Memantine)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Tyverb

Tyverb
(Lapatinib)
Typ
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
ATC

Hämta mer