863 Resultat

Cystadrops▼

Cystadrops▼
(Merkaptamin)
Typ
POM
ATC

Ribovact

Ribovact
(Bendamustinhydroklorid)
Typ
POM
ATC

SomaKit TOC

SomaKit TOC
(Edotreotid)
Typ
POM

Vaxelis▼

Vaxelis▼
(Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis (acellulärt, komponent), hepatit B (rDNA), polio (inaktiverat) och Haemophilus typ b-konjugat (adsorberat).)
Typ
POM
ATC

Mirena

Mirena
(Levonorgestrel)
Typ
POM
ATC

Inhixa▼

Inhixa▼
(Enoxaparinnatrium)
Typ
POM
ATC

Lymphoseek▼

Lymphoseek▼
(Tilmanocept)
Typ
POM
ATC

Fiasp

Fiasp
(Insulin aspart)
Typ
POM
ATC

Hämta mer