Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 29 June 2018

Indikation(er)

Zydelig är i kombination med en monoklonal antikropp mot CD20 (rituximab eller ofatumumab) avsett för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL):
- som har fått minst en tidigare behandling eller
- vid första linjens behandling vid 17p-deletion eller TP53-mutation då inga andra lämpliga behandlingar är tillgängliga.

Zydelig är avsett som monoterapi för behandling av vuxna patienter med follikulärt lymfom (FL) som är refraktärt mot två tidigare behandlingslinjer.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för biosimilarier

Kunskapscentrum för biosimilarier

Upptäck hur biologiska läkemedel revolutionerar behandlingen, vilka deras kliniska användningsområden är och vad som gör biosimilarer annorlunda.

Metastatic Melanoma

Metastatic Melanoma

Do you know your ABCDE of melanoma identification? Learn the characteristic signs of malignant skin lesions here.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003843
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 18-09-2014
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Gilead Sciences International Ltd
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och