Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 06 September 2018

Indikation(er)

Zavicefta är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna:
- Komplicerade intraabdominella infektioner
- Komplicerade urinvägsinfektioner (komplicerad UVI), inklusive pyelonefrit
- Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Anti-integrins in IBD

Anti-integrins in IBD

See presentations from a satellite symposium presented at UEG Week 2018, with a particular focus on rapid and sustained efficacy in IBD through biologics along with a need to utilise patient-empowered treatment models.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/004027
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 24-06-2016
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Pfizer Ireland Pharmaceuticals