Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 05 September 2018

Indikation(er)

- Votubia 2,5 mg tabletter
- Votubia 5 mg tabletter
- Votubia 10 mg tabletter:


Renalt angiomyolipom associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC)
Votubia är indicerat för behandling av vuxna patienter med renalt angiomyolipom associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC) med risk för komplikationer (baserat på faktorer som tumörstorlek, förekomst av aneurysm, multipla eller bilaterala tumörer) men för vilka omedelbar kirurgi inte krävs.

Indikationen baseras på analyser av förändringar av angiomyolipomens totala volym.

Subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC)
Votubia är indicerat för behandling av patienter med subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC) som kräver terapeutisk intervention, men för vilka kirurgi inte är lämpligt.

Indikationen baseras på analyser av förändringar av SEGA-volym. Annan klinisk nytta, såsom förbättring av sjukdomsrelaterade symtom, har inte visats.- Votubia 2 mg dispergerbara tabletter
- Votubia 3 mg dispergerbara tabletter
- Votubia 5 mg dispergerbara tabletter:


Refraktära epileptiska anfall associerade med tuberös skleroskomplexet (TSC)
Votubia är indicerat som tilläggsbehandling hos patienter från 2 års ålder, vars refraktära partiella anfall, med eller utan sekundär generalisering, är associerade med tuberös skleroskomplexet (TSC).

Subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC)
Votubia är indicerat för behandling av patienter med subependymalt jättecellsastrocytom (SEGA) associerat med tuberös skleroskomplexet (TSC) som kräver terapeutisk intervention, men för vilka kirurgi inte är lämpligt.

Indikationen baseras på analyser av förändringar av SEGA-volym. Annan klinisk nytta, såsom förbättring av sjukdomsrelaterade symtom, har inte visats.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/002311
Klassificering som särläkemedel ja
Datum för första godkännande 02-09-2011
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Novartis Europharm Ltd.
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och