Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 19 June 2018

Indikation(er)

Vaxelis (DTaP-HB-IPV-Hib) är indicerat för primär- och boostervaccination hos spädbarn och småbarn från 6 veckor mot difteri, tetanus, pertussis, hepatit B, polio och invasiva sjukdomar orsakade av Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Vaxelis ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003982
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 15-02-2016
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet MCM Vaccine B.V.