Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 15 August 2018

Indikation(er)

Tybost är avsett som farmakokinetisk förstärkare av atazanavir 300 mg en gång dagligen eller darunavir 800 mg en gång dagligen som del av antiretroviral kombinationsbehandling av vuxna infekterade med humant immunbristvirus-1 (hiv-1).

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Allergisk rinit

Allergisk rinit

Allergisk rinit orsakar stor påfrestning på arbetskraften. Hjälp till att minska antalet sjukdagar och förbättra produktiviteten med lämpliga behandlingsalternativ.

+ 4 more

KSU

KSU

Använd våra patientfallstudier för att upptäcka hur experterna diagnostiserar och behandlar kronisk spontan urtikaria

+ 7 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/002572
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-09-2013
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Gilead Sciences International Ltd
Varningar

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- o