Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 28 August 2018

Indikation(er)

Temozolomide Sandoz är avsett för behandling av:
- vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme i kombination med strålbehandling och därefter som monoterapi.
- barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna patienter med maligna gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom, som uppvisar recidiv eller progress efter standardbehandling.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/001128
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 15-03-2010
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Sandoz GmbH