Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 09 August 2017

Indikation(er)

Neuropatisk smärta
Pregabalin Pfizer är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi
Pregabalin Pfizer är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering.

Generaliserat ångestsyndrom
Pregabalin Pfizer är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003880
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 10-04-2014
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Pfizer Limited