Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 12 March 2018

Indikation(er)

Neuropatisk smärta
Pregabalin Accord är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi
Pregabalin Accord är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering.

Generaliserat ångestsyndrom
Pregabalin Accord är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/004024
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 28-08-2015
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Accord Healthcare Limited