Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 10 May 2017

Indikation(er)

Endast avsett för diagnostik.
 
Optimark är avsett för användning vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av centrala nervsystemet (CNS) och levern. Det förstärker kontrasten, underlättar visualisering och bidrar till karakterisering av fokala lesioner och avvikande strukturer i CNS och levern hos vuxna patienter och hos barn som är 2 år eller äldre med känd eller starkt misstänkt patologi.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Recurrent Abdominal Pain of Unknown Etiology: Could It Be Acute Hepatic Porphyria?

Recurrent Abdominal Pain of Unknown Etiology: Could It Be Acute Hepatic Porphyria?

Acute Hepatic Porphyria (AHP), a subset of porphyria, refers to a family of rare, genetic diseases characterized by potentially life-threatening attacks and, for some patients, chronic manifestations that negatively impact daily functioning and QOL.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000745
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 23-07-2007
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Mallinckrodt Deutschland GmbH
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och