Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 04 September 2018

Indikation(er)

Nevanac 1 mg/ml är avsett till vuxna för:
- Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
- Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension är avsett till vuxna för:
- Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
- Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

The Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre is an information hub providing expert insight into the management of hypertension and type 2 diabetes. This Knowledge Centre contains a wealth of scientific video content offering insights and opinion from some of the leading experts in the field.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000818
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 11-12-2007
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Novartis Europharm Limited