Information från EMA - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 21 July 2016

Indikation(er)

KRYSTEXXA är indicerat för behandling av allvarlig funktionsnedsättande kronisk tofös gikt hos vuxna patienter som också kan ha eroderande ledpåverkan och hos vilka urinsyranivån i serum inte har normaliserats efter xantinoxidashämmare vid den högsta medicinskt lämpliga dosen eller hos vilka dessa läkemedel är kontraindicerade.

Beslutet att behandla med KRYSTEXXA ska baseras på en fortlöpande bedömning av nyttan och riskerna för den enskilda patienten.

 

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Biosimilars are uniquely placed to change clinical practice in the fields of gastroenterology, rheumatology, and dermatology. The adoption of biosimilars can improve patient access to the most appropriate treatment, at the optimum time, to ensure the best possible long-term disease outcomes.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Klassificering som särläkemedel nej
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited