Information från EMA - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 12 January 2018

Indikation(er)

IXIARO är indicerat för aktiv immunisering mot japansk encefalit hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn i åldern 2 månader och äldre.

IXIARO ska övervägas till personer som löper risk att exponeras under resor eller i arbetet.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KSU

KSU

Använd våra patientfallstudier för att upptäcka hur experterna diagnostiserar och behandlar kronisk spontan urtikaria

+ 7 more

Allergisk rinit

Allergisk rinit

Allergisk rinit orsakar stor påfrestning på arbetskraften. Hjälp till att minska antalet sjukdagar och förbättra produktiviteten med lämpliga behandlingsalternativ.

+ 4 more

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Klassificering som särläkemedel nej
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Valneva Austria GmbH