Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 28 June 2018

Indikation(er)

INVEGA är indicerat för behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

INVEGA är indicerat för behandling av schizoaffektivt syndrom hos vuxna.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000746
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 25-06-2007
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Janssen-Cilag International NV