Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 28 June 2018

Indikation(er)

INVEGA är indicerat för behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

INVEGA är indicerat för behandling av schizoaffektivt syndrom hos vuxna.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000746
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 25-06-2007
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Janssen-Cilag International NV