Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 12 February 2018

Indikation(er)

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).

IDELVION kan användas för alla åldersgrupper.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003955
Klassificering som särläkemedel ja
Datum för första godkännande 11-05-2016
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet CSL Behring GmbH