Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 12 February 2018

Indikation(er)

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).

IDELVION kan användas för alla åldersgrupper.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Vilka är de mest effektiva behandlingarna för akut hjärtsvikt? Kan du definiera avancerad hjärtsvikt? Läs mer här...

+ 3 more

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003955
Klassificering som särläkemedel ja
Datum för första godkännande 11-05-2016
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet CSL Behring GmbH