Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 28 August 2018

Indikation(er)

Substitutionsterapi till vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid:
- Primära immunbristsyndrom med nedsatt antikroppsproduktion.
- Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vilka profylaktisk antibiotikabehandling har misslyckats eller är kontraindicerad
- Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt myelom (MM)
- Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter före och efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT).

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Kunskapscentrum för biosimilarier

Kunskapscentrum för biosimilarier

Upptäck hur biologiska läkemedel revolutionerar behandlingen, vilka deras kliniska användningsområden är och vad som gör biosimilarer annorlunda.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/002491
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 16-05-2013
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Baxalta Innovations GmbH
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och