Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av Marshall Pearce - Senast uppdaterat 11 October 2017

Indikation(er)

Genvoya är avsett för behandling av vuxna och ungdomar (12 år och äldre som väger minst 35 kg) infekterade med humant immunbristvirus-1 (hiv-1) utan kända mutationer som förknippas med resistens mot integrashämmare, emtricitabin eller tenofovir.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Sängvätning

Sängvätning

Nödvändig screening, diagnos och bästa strategier för att hantera sängvätning

+ 7 more

Allergisk rinit

Allergisk rinit

Allergisk rinit orsakar stor påfrestning på arbetskraften. Hjälp till att minska antalet sjukdagar och förbättra produktiviteten med lämpliga behandlingsalternativ.

+ 4 more

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Vilka är de mest effektiva behandlingarna för akut hjärtsvikt? Kan du definiera avancerad hjärtsvikt? Läs mer här...

+ 3 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/004042
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-11-2015
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Gilead Sciences International Ltd
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och