Information från EMA - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 19 April 2018

Indikation(er)

Fuzeon är indicerat i kombination med andra antiretrovirala läkemedel för behandling av patienter infekterade med HIV-1 som har fått behandling med och som inte svarat på behandlingar som innefattar minst ett läkemedel från vardera av följande antiretrovirala klasser: proteashämmare, icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) och nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI), eller som varit intoleranta mot tidigare antiretrovirala behandlingar.
 
Vid beslut om ny behandling för patienter som inte svarat på en antiretroviral behandling ska den enskilda patientens behandlingshistorik och mutationsmönster förknippade med olika läkemedel noggrant övervägas. Resistenstestning kan vara lämpligt då det finns tillgängligt.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Allergisk rinit

Allergisk rinit

Allergisk rinit orsakar stor påfrestning på arbetskraften. Hjälp till att minska antalet sjukdagar och förbättra produktiviteten med lämpliga behandlingsalternativ.

+ 4 more

KSU

KSU

Använd våra patientfallstudier för att upptäcka hur experterna diagnostiserar och behandlar kronisk spontan urtikaria

+ 7 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Klassificering som särläkemedel nej
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Roche Registration Ltd.