Information från EMA - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 08 June 2018

Indikation(er)

EDURANT är i kombination med andra antiretrovirala läkemedel indicerat för behandling av infektion med humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) hos vuxna antiretroviralt behandlingsnaiva patienter med en virusnivå på ≤ 100 000 HIV-1 RNA-kopior/ml.

Liksom med andra antiretrovirala läkemedel bör genotypisk resistensbestämning vägleda användningen av EDURANT.

 

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Klassificering som särläkemedel nej
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Janssen-Cilag International N.V.
Varningar

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- o