Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 24 September 2019

Indikation(er)

Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemisk behandling.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

KSU

KSU

Använd våra patientfallstudier för att upptäcka hur experterna diagnostiserar och behandlar kronisk spontan urtikaria

+ 7 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/004390
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 27-09-2017
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet sanofi-aventis groupe