Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 22 October 2018

Indikation(er)

Snabb konvertering av nyligen debuterat förmaksflimmer till sinusrytm hos vuxna.
-För patienter som inte har genomgått kirurgi: duration på förmaksflimmer ≤7 dagar.
-För patienter som har genomgått hjärtkirurgi: duration på förmaksflimmer ≤3 dagar.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation therapy for Stroke Prevention Learning Zone offers a deep-dive into atrial fibrillation causes, consequences, diagnosis and management to help you deliver optimal care and prevent strokes in patients living with this common arrhythmia.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/001215
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 01-09-2010
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Cardiome UK Limited