Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 22 June 2018

Indikation(er)

Brimica Genuair är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Allergisk rinit

Allergisk rinit

Allergisk rinit orsakar stor påfrestning på arbetskraften. Hjälp till att minska antalet sjukdagar och förbättra produktiviteten med lämpliga behandlingsalternativ.

+ 4 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003969
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-11-2014
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet

AstraZeneca AB

Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och