Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 30 May 2017

Indikation(er)

Brilique, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), är indicerat för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med
- akut koronart syndrom (AKS) eller
- tidigare hjärtinfarkt och hög risk för att utveckla en aterotrombotisk händelse.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation therapy for Stroke Prevention Learning Zone offers a deep-dive into atrial fibrillation causes, consequences, diagnosis and management to help you deliver optimal care and prevent strokes in patients living with this common arrhythmia.

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Vilka är de mest effektiva behandlingarna för akut hjärtsvikt? Kan du definiera avancerad hjärtsvikt? Läs mer här...

+ 3 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/001241
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 03-12-2010
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet AstraZeneca AB