Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 14 August 2018

Indikation(er)

Endast avsett för diagnostik.

Axumin är avsett för användning vid positronemissionstomografi (PET) för att detektera recidiv av prostatacancer hos vuxna män med ett misstänkt recidiv baserat på förhöjda nivåer av prostataspecifikt antigen (PSA) i blod efter primär kurativ behandling.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/004197
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 22-05-2017
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Blue Earth Diagnostics Ltd