Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 06 September 2018

Indikation(er)

Atripla är en fast kombination av efavirenz, emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat. Atripla är avsett för underhållsbehandling av hiv-1-infekterade vuxna i åldern 18 år och äldre som har virologisk suppression (hiv-1 RNA-nivåer < 50 kopior/ml i mer än 3 månader) med aktuell antiretroviral behandling. Patienter får inte ha haft virologisk svikt med relevant tidigare antiretroviral behandling. Det ska även vara känt att det inte förekom virus med signifikant resistens mot någon av de i Atripla tre ingående komponenterna före påbörjande av den första antiretrovirala behandlingen.

Det visade värdet av Atripla bygger huvudsakligen på 48-veckorsdata från en klinisk studie där patienter som hade stabil virologisk suppression vid antiretroviral kombinationsbehandling övergick till Atripla. Data saknas från kliniska studier med Atripla på tidigare obehandlade eller tungt förbehandlade patienter.
 
Data som stödjer behandling med Atripla i kombination med andra antiretrovirala läkemedel saknas.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000797
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 13-12-2007
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Ltd.