Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 06 September 2018

Indikation(er)

Atosiban används för att fördröja hotande för tidig förlossning hos vuxna gravida kvinnor med:
- regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med frekvensen ≥ 4 sammandragningar/30 minuter
- cervix dilaterad 1 till 3 cm (0–3 för nullipara) och med en utplåning ≥ 50%
- 24–33 fullgångna graviditetsveckor
- foster med normal hjärtfrekvens.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/002329
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 31-07-2013
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.