Information från EMA - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 06 February 2018

Indikation(er)

Abraxane som monoterapi är indicerat för behandling av metastaserande bröstcancer hos vuxna vid terapisvikt efter första linjens behandling eller då standardbehandling innehållande antracyklin inte är lämplig.

Abraxane i kombination med gemcitabin är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserande adenocarcinom i pankreas.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Communicating Metastatic Breast Cancer Learning Zone

Communicating Metastatic Breast Cancer Learning Zone

This learning zone offers a short overview of the challenges faced by both healthcare professionals and patient when communicating end-stage or metastatic cancer.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Watch video highlights from the BeCOn OWN 2017 event, including expert opinion, patient experience and panel discussions in the Breakthrough Cancer Pain Learning Zone.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Klassificering som särläkemedel nej
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Celgene Europe Limited