Läkemedel

Xarelto▼ (Rivaroxaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eliquis (Apixaban)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Opsumit▼ (Macitentan)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

ATryn▼ (Antitrombin alfa)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Inhixa▼ (Enoxaparinnatrium)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Uptravi▼ (Selexipag)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Pulmonell hjärtsjukdom
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Hämta mer