Läkemedel

Axumin▼ (Fluciklovin (18F))

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Taxespira (Docetaxel)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Firmagon (Degarelix)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Zytiga (Abirateronacetat)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Docetaxel Accord (Docetaxel)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Xofigo▼ (Radium-223-diklorid)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Prostatacancer
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer