Läkemedel

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

BiResp Spiromax (Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Rolufta▼ (Umeklidinium)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Tovanor Breezhaler▼ (Glykopyrroniumbromid)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Brimica Genuair▼ (Aklidinium / Formoterolfumaratdihydrat)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eklira Genuair▼ (Aklidinium)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Kronisk obstruktiv lungsjukdom och bronkiektasi
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KOL

KOL

Få information om studierna WISDOM INSTEAD och LANTERN om kronisk obstruktiv lungsjukdom.

+ 7 more

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Hämta mer