Läkemedel

Akynzeo▼ (Netupitant / Palonosetron)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Emend (Aprepitant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Ivemend (Fosaprepitant)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Palonosetron Hospira (Palonosetron)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Varuby▼ (Rolapitant)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Sancuso (Granisetron)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 2 år sedan

Search all läkemedel for Illamående och kräkningar
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer