Läkemedel

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Eviplera (Emtricitabin / Rilpivirin / Tenofovirdisoproxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Krka (Emtricitabin / Tenofovirdisoproxil)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 10 månader sedan

Darunavir Mylan (Darunavir)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 11 månader sedan

Stocrin (Efavirenz)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 11 månader sedan

Search all läkemedel for HIV-infektion
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer