Läkemedel

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Dinutuximab beta EUSA▼ (Dinutuximab beta)

ATC
Särläkemedel
ja

Uppdaterades 1 år sedan

Effentora (Fentanyl)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Grastofil▼ (Filgrastim)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Mimpara (Cinacalcet)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Cancer; andra och ospecificerade primära
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Biosimilars are uniquely placed to change clinical practice in the fields of gastroenterology, rheumatology, and dermatology. The adoption of biosimilars can improve patient access to the most appropriate treatment, at the optimum time, to ensure the best possible long-term disease outcomes.

Hämta mer