Läkemedel

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Exjade▼ (Deferasirox)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Revolade (Eltrombopag)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Feraccru (Järnmaltol)

Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Aranesp (Darbepoetin alfa)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Eporatio (Epoetin Theta)

ATC
Särläkemedel
nej

Uppdaterades 1 år sedan

Search all läkemedel for Brist och annan anemi
 

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Kunskapscentrum för transplantation

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Hämta mer