Skrivet av epgonline.org - Senast uppdaterat 07 June 2017

Biverkningsrapportering

Webbplatsen epgonline.org är inte en lämplig plats för att diskutera säkerhetsfrågor eller biverkningar som förknippas med läkemedel eller utrustning. Om du, din patient, eller någon du känner, eventuellt har haft någon biverkning när de tagit någon medicin (alternativt läkemedel, naturläkemedel, kompletterande läkemedel eller läkemedel), vänligen rapportera detta till lämplig medicinsk myndighet för det land eller område där du bor.

Rapportera biverkningar

Användare inom den Europeiska unionen (EU) bör rapportera biverkningar till den europeiska läkemedelsmyndigheten eller nationell behörig myndighet. Mer information om detta finns här.

Användare i USA bör rapportera biverkningar till FDA. Mer information om detta finns här.

Observera att utgivaren inte kan ta ansvar för innehållet på externa webbplatser eller länkar som kan bli inaktiva. Ovanstående länkar tillhandahålls endast i vägledningssyfte.

Definition av biverkningar

En biverkning definieras som ett ogynnsamt och oavsiktligt tecken, symtom eller sjukdom, som går att relatera tidsmässigt till användningen av ett läkemedel, även om man inte relaterar det till läkemedlet.

Borttagning av inlägg med uppgifter om biverkningar

Utgivaren förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att:

  • Ta bort allt användargenererat innehåll som innehåller personligt identifierbar information och/eller information om biverkningar.
  • Rapportera eventuella biverkningar som nämns på webbplatsen till berörda myndigheter.